Difundimos todas las medidas de la nueva normalidad en Galicia

Ageo - noticias - Difundimos todas las medidas de la nueva normalidad en Galicia

Dada su relevancia, compartimos con todos vosotros la RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200613/AnuncioC3K1-120620-1_gl.html

Compartir:

Categorías